PARTNERZY


OPIS PROJEKTU

Kraje Grupy Wyszehradzkiej od kilkunastu lat stale zwiększają swoją atrakcyjność turystyczną. Oferta staje się coraz bogatsza i bardziej zróżnicowana. Turystyka jest coraz ważniejszym sektorem w ramach PKB krajów V4. Biorąc to wszystko pod uwagę, widzimy dwie istotne kwestie, z którymi należy się zmierzyć (wewnętrzna i zewnętrzna):

Wewnętrzna: Mimo, że sektor turystyczny w krajach V4 stał się stosunkowo zaawansowany, to jednak rozprzestrzenianie się innowacji nie jest wystarczające. Innowacje są raczej domeną dużych firm, ale mimo to MSP prawie nie angażują się w tę działalność.

Zewnętrzny: Gruziński sektor turystyczny jest młody w porównaniu z krajami V4. Jego rozwój jest ważny dla rozwoju gospodarki gruzińskiej, ale jednocześnie może być interesującą szansą biznesową dla firm turystycznych V4, biorąc pod uwagę fakt, że społeczeństwa V4 są coraz bardziej zainteresowane odwiedzaniem Gruzji.

Gruzja, która jako kraj Partnerstwa Wschodniego wykazuje duże zainteresowanie pogłębianiem integracji europejskiej. Kraje V4 wydają się być naturalnymi partnerami na tej drodze, głównie ze względu na bliskie stosunki polityczne i więzi kulturowe. Gruzja jest krajem rozwijającym się o wysokich aspiracjach, a jej plany rozwoju można wzmocnić poprzez wykorzystanie ścieżek rozwoju stosowanych dotychczas przez kraje V4.

Celem organizacji spotkania jest zarówno transfer doświadczeń firm i instytucji z krajów V4 w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji, jak i stworzenie platformy współpracy pomiędzy krajami regionu i Gruzją, która jest nową, nieodkrytą destynacją turystyczną o dużych walorach turystycznych i kulturowych. Z punktu widzenia turystyki istnieją wspólne problemy do rozwiązania i potrzebny jest wspólny wysiłek, zwłaszcza w obszarach przygranicznych między Słowacją, Polską i Czechami (góry, transport, wspólne ośrodki narciarskie itp.).


AGENDA

5 March 2020 | Day 1

 • 10.30-11.00

  Registration, morning coffee


 • 10:00-10.30 Conference room

  Welcome to participants and opening presentation
  INTRODUCTION/REFLECTIONS FROM THE TOURISM V4 COUNTRIES AND GEORGIA

  Krzysztof Krystowski - President of the Silesian Aviation Cluster, President of the Polish Cluster Employers Association, Member of the European Cluster Expert Group, European Commission

  Natalie Kvachantiradze - Chairperson of Georgian Tourism Association (Georgia)


 • 10.30 – 12:00 Conference room

  Session 1: THE ROLE OF CLUSTERS CAN PLAY IN THE MODERN TOURISM AND RECREATION AS A PART OF “EXPERIENCE INDUSTRY”

  Krzysztof Krystowski - President of the Silesian Aviation Cluster, President of the Polish Cluster Employers Association, Member of the European Cluster Expert Group, European Commission

  Clusters and their role in the new economic sector “Experience Industry”

  Marek Turansky - Executive Director of the Regional Development Cluster, Manager of the Association of Municipalities of Microregion 11 PLUS and Local Action Group in Trnava Region, lawyer and coordinator and consultant for preparation and implementation of EU projects, Managing Director of a company of GoSlovakia, Slovakia

  Position and structure of clusters in Slovakia, development of cluster policy and real possibilities of clusters in the tourism sector in comparison with other subjects according to current legislation

  Jan Orava - National Cluster Association, Czech Republic, BizGarden, Director of Digital Innovation Hub Tourism 4.0

  Clusters and Digitalization in the Tourism

 • 11.50 – 12.30

  COFFEE

  participants’ informal meetings, match-making etc.


 • 12.30-14.00 Conference room

  Session 2: TOURISM, RECREATION, CULTURAL HERITAGE OF GEORGIA

  Natalie Kvachantiradze - Chairperson, Georgian Tourism Association

  Association activities and its role of the Tourism development in Georgia

  Givi Kochoradze - European Commission H2020 NCP for ICT in Georgia, Director of the International Center for Advancement of Research, Technology&Innovation (ICARTI), Director of the Georgian Clusters National Platform (GCNP)

  General Overview of Tourism Potential and tendencies of Georgia

  Lela Potskhverashvili - Head of International Relations and Analytical Departmentof the Georgian Mountain Resorts

  Mountain Resorts development in Georgia

 • 14.00-15.00 Hall

  Networking lunch

  eating & meeting


 • 15.00-16.30 Conference room

  Session 3: REGIONAL ADMINISTRATION AND SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES – AN IMPORTANT ROLE IN THE TOURISM INDUSTRY AND SERVICES TO THE INDUSTRY

  Marek Turansky - Managing Director of a company of GoSlovakia, Slovakia

  Miroslav Solčány - Executive Director of a company of GoSlovakia, Slovakia

  How it is practically possible to involve the presentation of small and medium-sized enterprises in the intelligent database using modern means of communication, internet, mobile application and the like

  Krzysztof Krystowski - President of the Silesian Aviation Cluster, President of the Polish Cluster Employers Association, Member of the European Cluster Expert Group, European Commission

  InSilesia

 • 16.30 – 16.45 Conference room

  Antonio Novo Guerrero - President of the European Clusters Alliance and of Clusters.es (Spanish Federation of Clusters)


 • 16.45-17.00 Conference room

  CONCLUSIONS AND NEXT STEPS

  Krzysztof Krystowski - President of the Polish Clusters Employers’ Association and Silesian Cluster Aviation/Leader of the project (Poland)

  Natalie Kvachantiradze - Chairperson, Georgian Tourism Association


 • 20:00

  Solemn dinner

5 March 2020

 • 9:00 – 18:00

  STUDY VISIT FOR PARTICIPANTS MEETINGS WITH COMPANIES

  B2B meetings, Wine company "Chateau Mukhrani”